Wat we doen

Veilig Verkeer Nederland heeft een ijzersterke missie en visie. Wij mobiliseren mensen en organisaties in heel Nederland om dit te realiseren.

Enerzijds bevorderen wij veilig verkeersgedrag door middel van educatie en voorlichting. Dat begint al met kinderen op de basisschool en gaat door tot verkeersdeelnemers op oudere leeftijd.

Anderzijds rusten we mensen en organisaties toe om zelf actief te werken aan veilig verkeer in hun eigen omgeving. Op school, in de eigen buurt of binnen één van onze lokale afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis.

VVN Wat doen wij in de gemeente Heusden

Onze afdeling in Heusden wil zich actief bezighouden met een veilige leefomgeving wat het verkeer betreft. Wij zitten met de gemeente rond de tafel om te kijken wat mogelijk is om dit te realiseren.Ook willen we ouders aanmoedigen om mee te denken over de verkeersveiligheid rondom de scholen. Het zou mooi zijn als we meer verkeersouders kunnen mobiliseren hiervoor.

En verder willen we ons steentje bijdragen bij landelijke campagnes die ondersteund worden door Veilig Verkeer Nederland. En natuurlijk hebben we ook een aantal activiteiten ingepland die gericht zijn op een speciale doelgroep. Hierbij denken we aan kwetsbare verkeersdeelnemers.

Via deze site houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Maar voor dit alles hebben we uw hulp nodig.

Want veilig verkeer creëren we samen.