Afdeling

Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid.Wij komen op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Ook in de gemeente Heusden willen we samen met u streven naar een veilige verkeersomgeving.
Voor iedereen staat veiligheid in het verkeer bovenaan. Maar dit moeten we wel samen doen. 

De Gemeente Heusden bestaat uit de dorpen en gehuchten:

•         Doeveren
•         Drunen
•         Elshout
•         Giersbergen
•         Haarsteeg
•         Hedikhuizen
•         Heesbeen
•         Herpt
•         Heusden
•         Nieuwkuijk
•         Oudheusden
•         Vlijmen

Misschien ergert u zich ook aan onoverzichtelijke
of ronduit gevaarlijke verkeerssituatie?
We willen ze in kaart gaan brengen en kijken
of we deze daadwerkelijk kunnen verbeteren
in samenwerking met Veilig Vekeer Nederland en de Gemeente.